Het einde van de makelaarssector?

Wake-up call Makelaars

Er moet echt iets gaan veranderen in de attitude van de makelaars in,  met name,  Amsterdam.

Nu begrijp ik de werking van de markt en in Amsterdam hebben de makelaars nog het geluk dat de vraag, naar met name huurobjecten, iets hoger is dan het aanbod. Of houden ze het aanbod bewust laag om die vraag ook hoger te laten lijken?

Ik verdenk de makelaars er van dat ze de markt in Amsterdam kunstmatig in stand proberen te houden.  Volgens mij is Nederland redelijk in paniek, zijn huiseigenaren angstig voor de toekomst omdat de hypotheek niet betaald kan worden en wellicht wordt de druk wel opgevoerd omdat de overbruggingshypotheek verloopt of ook te zwaar wordt. De druk om dan een alternatief te zoeken voor je eigendom wordt groter en juist daar springen de makelaars handig op in. 

Ikzelf ben nu al enige tijd op zoek naar een nieuw huurappartement in Amsterdam. Druk zoekend op internet, sites als Funda, marktplaats, Pararius, bezoeken om in mijn prijsklasse en gewenste buurt een geschikte huurwoning te vinden. Nu betaal je in Amsterdam al snel € 1.000,- excl service- en GWL kosten voor een optrekje van 55 m2 in de Westerparkbuurt.  En er komen nu enkele nieuwbouwprojecten die een wat ruimere opzet hebben.

De eerder genoemde sites zijn commerciële en/of particuliere aanbieders, maar er zijn ook tal van online boeven die je na betaling van kijkgeld in het assortiment laten kijken en dan kun je via de site rechtstreeks contact opnemen met de verhuurder.. Niet dus.. Geen respons, geen bevestiging, waarschijnlijk staat het te mooie object niet eens te huur.  Je bent als huiszoeker aan d egoden overgeleverd.

Maar vind je dan toch via een site of makelaar zelf een huis welke je interesse wekt, ga je zelf contact zoeken en vragen om een bezichtiging. Je zoekt dus zelf, vindt zelf en legt zelf contact met de makelaar. En dit is wat er vervolges gebeurt: Je krijgt een lading eisen over je heen waar je niet goed van wordt. De makelaar denkt een positie te hebben waarin hij/zij een aantal zaken mag eisen van potentiële huurders. Je inkomen dient minimaal 3x de bruto huurprijs te zijn, je moet een vast dienstverband hebben ( zo achterhaald), de huurprijs is excl servicekosten, gas/water/licht en gemeentebelasting, er wordt 1 ( en soms 2 tot 3) maanden borg verwacht en, nu komt ie, 1 of 2 maanden bemiddelingsfee voor de makelaar, Ex BTW. !!

In Amsterdam is het blijkbaar nog heel gewoon, acceptabel en toegestaan om als makelaar van twee walletjes (!) te eten. Aan de ene kant krijgt de eigenaar van het pand een factuur voor het vinden van een huurder en aan de andere kant wordt de nieuwe huurder geconfronteerd met 2 maanden extra kosten omdat hij zelf het initiatief toont om een object te gaan bewonen. Het kan niet en is werkelijk onacceptabel.

Ik snap dat makelaars op deze manier de tegenvallende omzetten qua courtage op willen vangen, maar dit is werkelijk bespottelijk. Het is in mijn ogen toegestaan op het moment dat ik een makelaar de opdracht geef een geschikt huurhuis voor mij te vinden en hij heeft een match. Wanneer we overeenkomen dat het gevonden pand geschikt voor mij is, ben ik bereid te betalen voor zijn dienstverlening. En deze commissie zal ook onderhandelbaar moeten zijn. Dat is marktwerking.

Het moet dus echt afgelopen zijn met deze wanpraktijken en het wordt echt tijd dat huiseigenaren en verhuurders zelf een platform krijgen, naast Marktplaats, waarbij vraag en aanbod beter en sneller gekoppeld worden. Zonder belachelijk hoge kosten voor dienstverlening die niets aan waarde toevoegt. Er wordt gestuurd op angst en er wordt een vals gevoel van zekerheid geboden. 

Makelaars van Nederland, vind een nieuw verdienmodel, ga echt waarde toevoegen of ik voorspel het einde van een sector.

Jurjen de Lange

Twitter: @Jurjendelange

Ten prooi gevallen aan Algemene voorwaarden en stakende postbodes.

Eindelijk weer eens een blog van mijn hand. Deze komt tot stand uit pure frustratie en onmacht. Mensen die mij goed kennen, weten dat ik slecht tegen onrecht kan en dit niet zomaar voorbij kan laten gaan. Volgend voorval wil ik met jullie delen en hopelijk schrijf ik het gevoel dat ik heb een beetje van me af.

Mijn vriendin werkt sinds vorig jaar op interim basis bij de Hogeschool Inholland, op de afdeling marketing & communicatie (daar gebeurt nog eens wat!), locatie Hoofddorp. Ze reist dagelijks met de trein en eens per week heeft ze een aantal bijeenkomsten in Den Haag en ook dan reist ze per spoor.

Op 16 december 2010 koopt ze geheel onbewust een enkeltje Den Haag, terwijl ze ’s middags gewoon terug reist. Controleur komt langs, constateert dat ze een enkeltje heeft gekocht en alweer op de terugweg is, dus boete. Logisch en terecht. Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Welwillend de boete te betalen, begon het wachten op de acceptgiro vanuit de NS zodat het verschuldigde bedrag ( € 9.10 voro het kaartje plus €35,- boete! ) direct betaald kon worden. Op 30 december 2010 was het zover, de post werd bezorgd. Wat schetst onze verbazing? Twee brieven van de NS? Dat is vreemd. Eerste brief bevatte inderdaad een acceptgiro met het vriendelijke verzoek deze direct te betalen. Prima. De tweede brief bevatte niet alleen een aanmaning, maar ook een boete wegens het niet op tijd betalen van de acceptgiro ( welke op dezelfde dag werd bezorgd).. van, jawel, € 10,-

Uiteraard werd de acceptgiro direct betaald en hebben we de moeite genomen een bezwaarschrift te schrijven ( ! kan niet online..) naar de NS met het vriendelijke verzoek, gezien de omstandigheden m.b.t. poststaking, de aanmaning uit het systeem te halen omdat we deze in onze beleving onterecht ontvangen hebben. Geen reactie tot op heden.

Het werd 15 januari, een brief van het altijd vrolijke bedrijf Inkasso Unie uit Eindhoven in de bus..:  “Vanuit opdrachtgever NS is verzoek gekomen de openstaande boete wegens het te laat betalen van de acceptgiro deze middels de Inkasso Unie te incasseren, waarbij het boetebedrag is verhoogd met € 25,- administratie- en incassokosten”…. Dus…

Op het ingezonden bezwaarschrift kregen we een standaard reactie met als boodschap: We wensen niet inhoudelijk op uw bezwaar in te gaan en onze opdrachtgever verzoekt ons verder te gaan met de incasso opdracht!

Uiteraard per email, brief en telefoon bezwaar gemaakt en getracht tot een volwassen en open gesprek te komen met de Inkasso Unie. De NS onthield zich van commentaar aangezien de “zaak” overgedragen was aan de Unie.

Nu weet ik dat er veel mensen zijn die een potje maken van hun financiële huishouding en er een sport van maken zoveel mogelijk deurwaarders achter zich aan te krijgen, maar wij hebben gelukkig andere hobby’s.

Een normaal en volwassen gesprek met de mensen van Inkasso Unie bleek niet mogelijk te zijn. De brief van de Unie is ondertekend door een mr. huppeldepup en op mijn vraag of ik hem kon spreken, aangezien ik een brief van hem had ontvangen, kreeg ik als antwoord: mr. huppeldepup is één van onze directeuren en die komen nooit aan de telefoon…. Op mijn verzoek of ze bewijsstukken kon overleggen waaruit blijkt dat ze contact heeft gehad met de NS over mijn bezwaar werd niet gereageerd en toen ik vroeg naar wat zij vond van de situatie reageerde ze; Meneer, het is niet mijn probleem en die € 35,- kunt u toch wel betalen?….

Mijn feitelijk correcte en goed doordachte betoog werd op een schandalige en asociale manier de kop ingedrukt en er werd ons verzocht het bedrag maar snel te betalen om erger te voorkomen. Klinkt als een dreigement toch?.

Om inderdaad erger te voorkomen,heb ik de € 35,- maar betaald aan de Inkasso Unie, want je mag blijkbaar niet verwachten dat er bij een dergelijke boevenclub mensen zitten met enig empatisch vermogen en menselijke trekken. Klantgericht, dat zijn ze dan weer wel.

De oplettende lezer welke heeft meegeteld weet dat het oorspronkelijke treinkaartje van € 9.10 inmiddels is opgelopen tot € 79.10 !! ( voor dat geld zit je in Berlijn of parijs met de trein…)

Dus begon mijn zoektocht naar restitutie of in ieder geval mijn gelijk en een welgemeend “Excuus” bij de betrokken partijen, de NS en TNT Post. Het gaat inmiddels allang niet meer om de €35,-

De dame bij de NS was uiterst vriendelijk en vond het ook verbazingwekkend om te horen hoe ik was behandeld door de Inkasso Unie, en deze klacht wilde ze ook erg graag noteren. Maar de staking bij de post en het te laat bezorgen van de acceptgiro met alle gevolgen van dien, tja meneer, daar kunnen wij natuurlijk ook niets aan doen en kunt u ons niet voor verantwoordelijk houden. Leest u onze algemen voorwaarden er maar op na.. We maken gebruik van TNT om onze post te bezorgen en gaan er vanuit dat ze bezorgen zoals in de richtlijnen staat. Helaas, wij kunnen niets voor u doen, ondanks het feit dat we vnden dat u helemaal gelijk heeft.. Ik zou het toch bij de TNT post aanhankelijk maken. Weet je wat? Dat ga ik doen.

Bij de TNT Post is het niet mogelijk over dit soort zaken telefonisch, of per mail te corresponderen, enkel en alleen via een contactformulier op de website.

Vandaag kwam de reactie van het hoofd klantenservice bij de TNT Post:

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp dat u wilt weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Ik wil hier graag op reageren.

Voor ongeregistreerde zendingen is er geen vergoedingsregeling volgens onze Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer.  Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar onze website, http://www.tntpost.nl/voorthuis/site/disclaimer/index.aspx. Hier kunt u de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst downloaden”

Uiteraard een telefoontje aan gewaagd en na 15 minuten wachten kreeg ik alsnog te horen dat er in de algemen voorwaarden is bepaald dat er geen uitzonderingen worden gemaakt voor niet geregistreerde poststukken en dat ik dus op zijn zachtst gezegd vette pech heb.

En op deze manier, dankzij de Algemene Voorwaarden van bedrijven als de NS en TNT post, word je als hardwerkende, eerlijke burger opgelicht en op kosten gejaagd zonder dat je er schuld aan hebt of om hebt gevraagd. En je hebt het maar te betalen, want ze gaan schuil onder regels en wetgeving en worden gesteund door vakbonden en regering. Het gaat in mijn geval maar om € 35,-, maar ik ga door! Tot iemand er ergens een keer genoeg van krijgt of tot dit ergens een keer wordt opgepakt en gepubliceert.

Dank dus stakende postbodes. Hoop dat jullie er een loonsverhoging uit hebben gesleept. Wellicht kunnen jullie het Malieveld nog eens bezetten en een half jaar gaan staken om te pleiten voor minder werkdruk en betere voorwaarden. En dat je daarmee je klanten, de consumenten op kosten jaagt, zit daar vooral niet over in. Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat hier honderden brieven over gestuurd gaan worden, deze worden allemaal opgehaald en bezorgd door jullie. Ze worden open gemaakt en gelezen. De brieven gaan zwerven over afdelingen en erger nog: er zal op de bezwaarschriften en verzoeken gereageerd moeten worden. Per brief! Deze worden ook verstuurd, opgehaald en bezorgd en je raadt het al, ik zal hier op moeten reageren.. Want zo netjes ben ik opgevoed.

 
Wordt vervolgd..